Niepubliczne Przedszkole "Chatka Puchatka" w Somoninie

Menu Serwisu
 
HARMONOGRAM WYCIECZEK I SPACERÓW DLA DZIECI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU ?CHATKA PUCHATKA? W ROKU S

HARMONOGRAM WYCIECZEK I SPACERÓW DLA DZIECI

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU CHATKA PUCHATKA

W ROKU SZKOLNYM 2016/17

 

Lp.

MIEJSCE I TEMATYKA

Wrzesień

1.

Nasze przedszkole- zapoznanie dzieci z lokalizacją przedszkolnych pomieszczeń: kuchnia, gabinet Pani dyrektor, sale innych dzieci.

2.

Wokół przedszkola- spacer. Oglądanie przedszkola z zewnątrz, rozpoznawanie go wśród innych budynków na osiedlu.

3.

Przedszkolny ogród- omówienie zasad i sposobu bezpiecznego korzystania ze sprzętu do zabaw.

4.

Spacer uliczkami osiedla?- orientowanie się w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Październik

1.

Dary jesieni- spacer połączony ze zbieraniem kasztanów, żołędzi, jarzębiny. Wyeksponowanie ich w kąciku przyrody i wykorzystanie do wykonania ludzików.

2.

Jesień w przedszkolnym ogrodzie- zdobywanie wiadomości drogą obserwacji. Poprawne nazywanie kolorów nazbieranych liści.

3.

W bibliotece- wycieczka. Uczestnictwo w lekcji bibliotecznej. Oglądanie księgozbioru , wypożyczenie książki do wspólnego czytania w przedszkolu.

4.

Co zanieczyszcza- spacer uliczkami osiedla. Zwrócenie uwagi  na zanieczyszczenia środowiska odpadami . Zachęcenie od wrzucania śmieci do pojemników do tego przeznaczonych.

Listopad

1.

W bibliotece- wycieczka do gminnej biblioteki publicznej. Zapoznanie dzieci z księgozbiorem dla nich, oglądanie wybranych książeczek. Rozmowa z pracownikami biblioteki.

2.

W hołdzie dla zmarłych- wycieczka pod pomnik poległym mieszkańcom Somonina w czasie II wojny światowej, zapalenie zniczy, oddanie czci zmarłym.

3.

Na cmentarz- spacer na cmentarz, oddanie czci , zapalenie zniczy.

4.

Jaki to ptak- spacer do lasu. Obserwacja zachowania ptaków. Zapoznanie z nazwami ptaków. Przypomnienie o ich dokarmianiu podczas zbliżającej się zimy.

Grudzień

1.

 

Święta w najbliższej okolicy- spacer uliczkami osiedla, oglądanie świątecznego wystroju miasta.

2.

Przy karmniku- obserwacja ptaków, nazywanie ich. Dbanie o napełnianie pożywieniem karmników w przedszkolnym ogrodzie.

 

Styczeń

1.

Czyj to ślad- spacer po przedszkolnym ogrodzie. Wyszukiwanie śladów na śniegu i odgadywanie do kogo należą: ptaki, pies, kot, człowiek.

2.

Ubieramy się na zimowy spacer- zwrócenie uwagi na ochronę ciała przed mrozem i chłodem. Spacer po najbliższej okolicy.

Luty

1.

W aptece- wycieczka. Rozmowa z panią pracującą w aptece. Prowadzenie rozmów na temat leków. Przestrzeganie dzieci przed samodzielnym zażywaniem lekarstw bez wiedzy i zgody osób dorosłych.

2.

W kafejce Internetowej- wycieczka. Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem komputera i Internetu. Zabawy przy komputerze.

3.

Jaki kolor ma śnieg- spacer po ogrodzie przedszkolnym. Oglądanie śniegu na drzewach, krzewach, pod nogami. Nabranie do szklanki. Wykonanie eksperymentu z topnieniem, porównywanie wyglądu.

Marzec

1.

Marzanna- wyjście do ogrodu przedszkolnego w celu spalenia kukły symbolu odchodzącej zimy.

2.

Szukamy wiosny wycieczka na skwerek w celu poszukiwania oznak budzącej się do życia wiosny.

3.

Na skrzyżowaniu ulic- obserwacja pojazdów. Posługiwanie się pojęciami mały, duży. Bezpieczne poruszanie się po chodnikach

Kwiecień

1.

W bibliotece- wycieczka w celu obejrzenia księgozbioru przeznaczonego dla dzieci.

2.

Wiosna łące- wycieczka. Obserwacja roślinności i owadów.

Maj

1.

 Na skrzyżowaniu- wycieczka na skrzyżowanie ulic. Nauka bezpiecznego poruszania się na przejściu z sygnalizacja świetlną.

2.

W sadzie- wycieczka. Zapoznanie z wyglądem kwitnących drzew owocowych.

3.

Majówka- zabawy w przedszkolnym ogrodzie. Przypomnienie o dbanie o środowisko naturalne.

Czerwiec

1.

Dzień dziecka- wycieczka na festyn organizowany przez GOK.

2.

Spacer uliczkami osiedla- poprawne stosowanie pojęć duży- mały, przy oglądaniu zabudowań.

3.

Lato czeka- wycieczka połączona z omówienie zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów

 

? Osobami odpowiedzialnymi za organizację wycieczek są wszyscy nauczyciele przy współpracy i konsultacji z dyrektorem przedszkola.

? Terminy oraz miejsca wycieczek mogą ulec zmianie.

 

 
Goście Puchatka:
<-- Powrót Dotychczas Chatkę Puchatka odwiedziło .93952 osób.