Drukuj
Wpisany przez przedszkole   
Czwartek, 21 Maj 2015 14:52
Jeśli masz niepełnosprawne dziecko lub zauważysz, że ma jakieś problemy- opóźnienia w rozwoju poszczególnych sfer, nie zwlekaj, przyjdź do nas po pomoc.
Nasze przedszkole organizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju - czyli wielospecjalistyczną pomoc, której celem jest stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i komunikacji dziecka niepełnosprawnego od chwili wykrycia tj. nawet bardzo małe dzieci, do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. W ramach wczesnego wspomagania udzielona jest również pomoc i wsparcie najbliższej rodzinie dziecka. Poza tym dla dzieci niepełnosprawnych (z orzeczeniami), organizowane są zajęcia indywidualne w ramach kształcenia specjalnego, w zależności od niepełnosprawności dziecka. Pomagamy również rodzicom w diagnozowaniu dzieci i w załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem fachowej pomocy dla dzieci.
Niepełnosprawność nie oznacza trzymania dziecka za zamkniętymi drzwiami. Odpowiednia terapia i pobyt wśród rówieśników pozwalają na doświadczanie własnych możliwości i potrzeb. Odpowiedni specjaliści pracujący w naszym przedszkolu tj. :
- psycholog,
- terapeuta,
- logopeda,
- oligofrenopedagog,
- rehabilitantki,
- nauczyciele rytmiki i tańca,
pomogą w stymulacji rozwoju Twojego dziecka.